E-SERBEST MESLEK MAKBUZU’NA GEÇİŞ TARİHLERİ

01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam eden Serbest Meslek erbapları;

-Serbest Muhasebeci,
-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
-Yeminli Mali Müşavir
-Avukat
-Diş Hekimi
-Doktor

-Diğer Serbest meslek erbapları 01 Haziran  2020 tarihine kadar e-Serbest Meslek Makbuzuna (e-SMM) geçmek zorundadırlar.

01 Şubat  2020 tarihinden (bu tarih dahil) sonra işe başlayacak olan Serbest Meslek erbapları ise işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar uygulamaya geçmek zorundadırlar.