E-SERBEST MESLEK MAKBUZU’NA GEÇİŞ TARİHLERİ

01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam eden Serbest Meslek erbapları;

-Serbest Muhasebeci,
-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
-Yeminli Mali Müşavir
-Avukat
-Diş Hekimi
-Doktor

-Diğer Serbest meslek erbapları 01 Haziran  2020 tarihine kadar e-Serbest Meslek Makbuzuna (e-SMM) geçmek zorundadırlar.

01 Şubat  2020 tarihinden (bu tarih dahil) sonra işe başlayacak olan Serbest Meslek erbapları ise işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar uygulamaya geçmek zorundadırlar.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi